Vợt múc trân châu cán đỏ 7.5cm x 29.5cm

18.000

Vợt múc trân châu cán đỏ 7.5cm x 29.5cm được sử dụng chủ yếu trong hoạt động phục vụ tại chỗ của nhà hàng – khách sạn – quán cafe.

vot-muc-tran-chau-can-do
Vợt múc trân châu cán đỏ 7.5cm x 29.5cm