Nắp thiếc 63mm

2.000

Nắp thiếc 63mm có thành phần chủ yếu từ sắt, được mạ thiếc bên ngoài, hoạt động theo cơ chế ren vặn.

Sản phẩm được bán rời để bổ sung thay thế hoặc ghép với phần thân thủy tinh cả các loai chai lọ hũ thủy tinh.

 

Nơi nhập dữ liệu
Nắp thiếc 63mm