Nắp nhôm 35mm

2.000

Nắp nhôm 35mm có thành phần chủ yếu từ nhôm, hoạt động theo cơ chế ren vặn.

Sản phẩm được bán rời để bổ sung thay thế hoặc ghép với phần thân thủy tinh cả các loai chai lọ hũ thủy tinh.

 

Nơi nhập dữ liệu
Nắp nhôm 35mm