Que Cắm Order

22.000

Que Cắm Order được sử dụng chủ yếu trong hoạt động phục vụ tại chỗ của nhà hàng – khách sạn – quán cafe.

que-cam-order
Que Cắm Order