Chặn đá Cocktail/ Bar Strainer lưng gập – 21.5cm x 9.9cm

124.000

Chặn đá Cocktail/ Bar Strainer lưng gập – 21.5cm x 9.9cm được sử dụng chủ yếu trong hoạt động phục vụ tại chỗ của nhà hàng – khách sạn – quán cafe.

chan-da-cocktail-bar-strainer (1)
Chặn đá Cocktail/ Bar Strainer lưng gập – 21.5cm x 9.9cm