Lưu trữ thẻ: Bormioli Rocco

Bormioli Rocco - Chuẩn mực của thuỷ tinh Italia

Bormioli Rocco – Chuẩn mực của thuỷ tinh Italia

Bormioli Rocco là nhà sản xuất sản phẩm thủy tinh của Italia được thành lập từ năm 1825. Thương hiệu nổi tiếng từ vùng Fidenza (Italia) được đánh giá là "một tay ...